Zajecia oświatowo – zdrowotne

Opieką pielęgniarską objęci są wszyscy uczestnicy warsztatu. Regularnie dokonywane są pomiary ciśnienia tętniczego oraz wagi ciała. Utrzymywany jest stały kontakt z rodzicami osobiście oraz telefonicznie, w zależności od sytuacji zdrowotnej uczestnika. Prowadzone są systematyczne zajęcia w ramach profilaktyki zdrowotnej, zarówno grupowe, jak i indywidualne. Tematy zajęć często wynikają z potrzeby uczestników. Szczególnie ugruntowywane są podstawowe zasady higieny osobistej.