Muzykoterapia

Zajęcia odbywają się w grupach 5 osobowych, co umożliwia indywidualizację, a w czasie relaksacji stwarza warunki do właściwego odbioru muzyki relaksacyjnej lub klasycznej. Program zajęć obejmuje formę receptywną, tj. bierne słuchanie muzyki oraz formę aktywną, tj. śpiew, formy taneczne, rytmikę, grę na instrumentach. Uczestnicy poszerzają wiedzę o sztuce i utworach muzycznych. Organizowane są również wyjścia na imprezy muzyczne do filharmonii, opery oraz na występy artystyczne. Udział w zajęciach z muzykoterapii ma na celu łagodzenie napięć oraz wyciszenie stresu, a także otwieranie się uczestników na nowe doznania estetyczne.