Rehabilitacja

Rehabilitacja ruchowa realizowana jest poprzez najprostsze formy ćwiczeń ruchowych dostosowanych do możliwości i schorzeń uczestników.
Zajęcia odbywają się cztery razy w tygodniu, ćwiczący podzieleni są na 8 grup, po 4 osoby w każdej z grup. Czas ćwiczeń wynosi 45 min. oraz 15 min. na czynności przygotowawcze i porządkowe po zajęciach.
Wykorzystywane są tu następujące formy oddziaływań:

  1. ćwiczenia oddechowe – nauczenie prawidłowego oddychania, zwiększenie wydolności narządu oddechowego, uzyskanie prawidłowego rozwoju klatki piersiowej,
  2. ćwiczenia rozluźniające – świadome i kontrolowane zmniejszenie napięcia mięśni, czyli ich rozluźnienie,
  3. ćwiczenia czynne wolne – zwiększenie siły i wytrzymałości przede wszystkim określonej grupy mięśni, utrzymywanie i zwiększanie zakresu ruchów w stawach, poprawa koordynacji ruchowej,
  4. ćwiczenia czynne z oporem – uzyskanie przyrostu siły i wytrzymałości mięśni,
  5. ćwiczenia ogólno usprawniające – podniesienie ogólnej sprawności i wydolności fizycznej ustroju, kształtowanie prawidłowej postawy, koordynacji ruchowej, nawyku celowości i płynności ruchów, zachowanie pełnego zakresu ruchów w stawach, długości i elastyczności oraz siły i wytrzymałości mięśni,
  6. ćwiczenia korekcyjne – wyrobienie dobrej postawy ciała, nauczenie czucia mięśniowego w trakcie wykonywania ruchów i utrzymania statycznej postawy prawidłowej, wyrobienie świadomego kontrolowania postawy, wzmacnianie mięśni osłabionych i rozciągniętych oraz rozciąganie mięśni przykurczonych.
    Uzupełnieniem do w/w form oddziaływań są zabawy i gry ruchowe oraz masaż leczniczy, w minimalnej formie w celach redukcji nagłych lub przewlekłych bólów mięśniowych.